Διάρκεια: 1 ώρα (60 λεπτά) | Κόστος: 30€ + ΦΠΑ

Το Soulmates Yoga Studio προσφέρει ατομικά μαθήματα στο χώρο του, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το κινητικό υπόβαθρο του κάθε ασκούμενου. Βασισμένα στους στόχους και στον ρυθμό σας, με ένα πρόγραμμα που αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες σας, τις μυϊκές προσαρμογές και αυτό που έχει ανάγκη το σώμα σας.

Ιδιαίτερα Μαθήματα προσφέρονται:

  • Hatha Sequence Yoga
  • Vinyasa Yoga
  • Aerial Yoga
  • Pilates Reformer (50 λεπτά)
  • Pilates Mat
  • Pilates εγκύων
  • Yoga εγκύων (Prenatal Yoga)
  • Διαλογισμός – Αναπνοή (50 λεπτά)
  • Στοχευμένη ενδυνάμωση