Κάθε σύστημα και παρακλάδι της yoga έχει τις ρίζες του στη Hatha Yoga. H παραδοσιακή πρακτική σύμφωνα με τους αρχαίους yogis περιλαμβάνει την άσκηση του φυσικού σώματος, που είναι το όχημα, την εκπαίδευση του νου, που είναι ο οδηγός και την γαλήνη της ψυχής, που είναι η αληθινή μας ταυτότητα. Για να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις τρείς δυνάμεις δημιούργησαν την μέθοδο που συνδυάζει όλες τις κινήσεις που χρειάζεται το σώμα για την φυσική υγεία μαζί  με τις τεχνικές  αναπνοής και διαλογισμού που εξασφαλίζουν ηρεμία στον νου.

Διατηρώντας την οργανική ροή της πρακτικής, το μάθημα απευθύνεται σε όλους τους ασκούμενους προσφέροντας  βασικές ακολουθίες στάσεων με καθαρές τις οδηγίες  ευθυγράμμισης.  Τεχνικές αναπνοής ,αυτοσυγκέντρωσης και βαθιάς χαλάρωσης.

Δείτε Αναλυτικά το Πρόγραμμα Μαθημάτων